СТАВА ГОРЕЩО! Иванка Цекова: Готова съм да разговарям лице в лице, защото смятам, че проблемите се решават между хората, а не с постове в социалните мрежи!


Г-жа Иванка Цекова, директор на СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян се свърза с нас с молба за право на отговор. Ето какво написа тя:
Карете клуб „Атнес“ тренира два пъти седмично във физкултурния салон на СУ „Св. Климент Охридски“ . До този момент г-н Емил Атев не е поставял пред мен въпроса за това, че желае базата да бъде отворена в почивните дни, че има проблем с осветлението, че няма необходимите санитарни изисквания за нормален тренировъчен процес. Последно с него се видях преди около месец, когато дойде да подпишe необходим му формуляр. Смятам за некоректно в публичното пространство да се пише за спортната база и да се нарича с обидни квалификации училището. Поканих г-н Атев да преразгледаме договора (преразгледаме е различно от прекратяване). Звъннах му по телефона, но той предпочита да общува в социалната мрежа. Уважавам постиженията на спортния клуб и знам, че медали се постигат с много труд. Готова съм да разговарям лице в лице, защото смятам, че проблемите се решават между хората, а не с постове в социалните мрежи.
Коментари