ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА 2018 ГОДИНА


Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Троян за 2018 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян.  Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на община Троян.

Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим основните показатели на отчета за изпълнение на бюджета за 2017 година и проекта на бюджет 2018 година, преди внасянето им в Общинския съвет.

Материалите по проекта на бюджет за 2018 г. може да изтеглите от прикачените файлове.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2017 година и на проекто – бюджета за 2018 г. ще се проведе на 24 януари 2018 година от 17:30 часа в Информационно – културен център гр. Троян.

 

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян

Коментари