17 % повече са средствата от туристическия данък, които Община Троян ще разпредели през 2016 г.


Имаме удовлетворение от увеличения туристопоток на територията на Община Троян през 2015 г. Декларираните нощувки в община Троян през 2015 г. са 126 652, което е с 22 % повече в сравнение с 2014 г. До края на месец януари се очаква да бъдат декларирани още 3700 нощувки, реализирани през 2015 г., или очакваният ръст е 25,6 %. За сравнение, ръстът през предходни години се движи между 3 и 19 %“, сподели кметът на Община Троян на традиционната месечна пресконференция. Увеличаването на броя на нощувките се дължи на редица съществени фактори, които са свързани с по-добрата реклама на общината, с ефикасната съвместна работа между хотелиери, ресторантьори и администрация, постоянния стремеж  на бизнеса за повишаване качеството на услугите и тяхното разнообразие.

Община Троян очертава четири основни приоритета в сферата на туризма в Програмата за развитие на туризма през 2016 г. – изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма; участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в Община Троян; реклама на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения и подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

Ръководството и експертите на Община Троян работят активно с представителите на туристически бранш в общината и се опитват заедно да отговорят на потребностите и съвременното търсене.

В приоритет 1 „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма” е залегнала дейността за изготвяне на документация за обявяване на Планински туристически комплекс „Беклемето“ за климатичен курорт от национално значение, както и проучване и анализ на курортните ресурси за Чифлик и/или Шипково. Акцент в Приоритет 2, „Участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в Община Троян”, ще бъде организиране на четвъртата годишна среща на Общините и бизнеса на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА), форум – утвърден като необходима, иновативна и ефективна формула за разширяване и надграждане диалога между основните групи участници на туристическия пазар: общините – основен фактор за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен регионален туристически продукт; туроператорите – осигуряващи неговата пазарна реализация и организациите, създаващи бъдещите професионалисти за туристическата индустрия. Част от Приоритет 3, „Реклама на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения”, е връчването на Приз за „Най-коректни туристически обекти за 2016 г.”, който цели поощряването на собствениците на места за настаняване към коректното изпълнение на задълженията си към Общината. Общината ще продължи подпомагане на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. Предвиждат се много нови, интересни, атрактивни туристически събития през новия сезон.

През 2016 г. ще бъде разпределена сумата от 94 633 лв., в които – събраната сума от туристически данък към 31.12.2015 г. и преходния остатък от 2015 г. Сумата е нараснала със 17 % в сравнение с преходната година.

 

 

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари