Учители от СУ „Васил Левски“ – Троян посетиха Великотърновския университет


35 учители от СУ „Васил Левски“ в град Троян днес посетиха Великотърновския университет.


Те са в нашия университет, за да се запознаят с възможностите за осъществяване на общи проекти в областта на образоването, начините за кандидатстване на техните ученици, да получат информация за факултетите, специалностите, студентското кредитиране и мобилност.


Проф. д-р Андрей Андреев, директор на Бюрото за кандидатстудентска информация и реклама, запозна педагозите с историята и традициите на нашия университет. Те останаха впечатлени от многообразието на специалности, които техните ученици могат да изберат при кандидатстване, както и от възможностите за реализация след завършване на висшето им образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Деканът на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова приветства учителския колектив като ги увери, че дипломата от Великотърновския университет е гаранция за успешна кариера. Тя разказа, че методите на преподаване по време на лекционните и семинарни занятия са съвременни, а Университетът има сключени договори с големи международни компании, което е възможност за стаж и работа по време на следването при нас.


След края на срещата учителите разгледаха сградата на Ректората и библиотеката на Великотърновския университет.  

Емил Матов
Експерт „Публична комуникация и социални медии“

Коментари