Троян! Изпълнение на капиталовата програма


Продължава реализиране на строителните дейности и изпълнение на капиталовата програма за 2015 г. През месец август,  в изпълнение на програмата за възстановяване на уличната мрежа след проекта „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян“,  продължи „Реконструкция на ул. „Здравец“. Довършва се полагането на тротоарните плочи и бордюри на втория участък от улицата – от ул. „Ст. Караджа“ до блок „Орфей“. Положени са 1000 м2 плочи и 600 броя бордюри. На 31.08.2015 г. започна подготовка на улицата за капипреасфалтиране.

На 28.08.2015 г. започна полагането на тръби на кабелните оператори по ул. „Проф. Шипковенски“. В началото на следващата седмица започва премахване на старите бордюри и тротоарни плочи.

През предходната седмица бе направена армирана бетонова настилка на ул. „Мир“ в с. Шипково.

Към 01.09.2015 г. са преасфалтирани участъци от общински път в с. Белиш – положени са 193 т. асфалтова смес. Преасфалтиран е участък от пътя с дължина 240 м. и широчина 7 м., изкърпени са единични дупки.

Преасфалтиран е участък от пътя в мах. Ралчевска, с. Старо село, с дължина 350 м. и широчина 3,50 м.

В момента продължава работата по обект „Преасфалтиране на участък от път мах. Длъжковска, с. Горно Трапе“. Стойността на обекта е 18 000 лв.

 

Коментари