Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2021 на Община Дряново


Кметът на Община Дряново Трифон Панчев кани жителите на общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 г. на община Дряново.Публичното обсъждане ще се проведе на 20.01.2021 г. (сряда) от 17,00 часа в Ритуална зала на Община Дряново.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане ще протече при спазване на следните изисквания:- в залата ще бъдат допускани само хора, които носят предпазни маски, покриващи носа и устата;- местата за сядане ще бъдат организирани по такъв начин, че да има разстояние от поне 1,5 м между присъстващите;- на входа ще бъде осигурен дезинфектант за ръце;- през 40 минути ще се прави проветряване;

Призоваваме всички въпроси, мнения и предложения да бъдат ограничени в рамките на 3 минути. Можете да ги изпращате и предварително на [email protected]

Коментари