Представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа се срещнаха с Областен управител


Ирмели Мария Виено от Финландия и Мехмет Угур Екинджи от Турция, регистрирани от Централната избирателна комисия /ЦИК/ като международни дългосрочни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /OSCE/ в изборите за народни представители на 4 април, се срещнаха днес и разговаряха с временно изпълняващия длъжността Областен управител Нели Митева.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ) е най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва както всички страни от Европа, САЩ, Канада и ОНД, но и страни извън Европейския съюз като Турция, обясниха гостите. Мандатът им включва контрол над въоръжаването и утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Има персонал от 550 души в седалището си във Виена, Австрия и 2300 души на други места.

В България за предстоящите избори са регистрирани 24 наблюдатели, а екипът, посетил Ловеч, работи в цяла Северозападна България.

Нели Митева запозна гостите си с техническата организация на изборите, с които е ангажирана Областна администрация.

Наблюдателите на OSEC ще наблюдават изборния процес по покана на България чрез писмо на нашето Министерството на външните работи. На срещата в областна администрация присъства и председателят на РИК Валентина Недялкова, която подчерта, че познава работата на международните наблюдатели, които и в други избори са наблюдавали работата на РИК – Ловеч.

Правата и задълженията на наблюдателите са разписани ясно в решение на ЦИК от 11 февруари 2021 г. Те имат право да присъстват в заседанията на избирателните комисии; да присъстват при получаването на изборните книжа и материалите и подготовката на помещенията; в изборното помещение при откриване и закриване на изборния ден, да присъстват в изборното помещение по време на гласуването, както и при отварянето на изборните кутии; да присъстват при предаване на бюлетините, да присъстват и при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването, да извършват проверка на системата за машинно гласуване, както и да присъстват във всички други етапи от изборния процес.

Коментари