ПРАКТИЧЕСКИ КУРС И ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ


В началото на месец март Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – област Ловеч проведе практически курс с педагози и среща с ученици от община Луковит. Мероприятията се състояха в конферентната зала в сградата на общинската управа.

В краткия практически курс на тема „Успешни техники за приобщаване в детската градина“ взеха участие общообразователни учители от детските градини и подготвителните групи на училищата на територията на общината. Целта на курса бе да се подпомогне и улесни тяхната работа при успешното включване на много деца със специални образователни потребности в образователния процес в детските заведения. Акцентирано бе на полезни и приложими елементи от методи и подходи, дали резултат в практиката на Регионалния център.

След приключването на курса започна информационната среща с ученици от ХI и ХII клас на средното училище и професионалната гимназия в Луковит. Чрез представяне на професиите „логопед“, „психолог“ и „ресурсен учител“ младежите се запознаха обстойно с възможностите за професионална реализация в сферата на приобщаващото образование.

Коментари