Празник на зелето и армиената чорба в село Добродан


 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

на събитията в община Троян през месец ноември 2016 година

 

Дата Начален час Събитие Място на провеждане
31 октомври 17.30 часа Вечер, посветена на 1 ноември –

ДЕН НА НАРОДНИЯ БУДИТЕЛ

с участието на клуб „Дебати“ при СУ „Климент Охридски“ – Троян

 

Иформационно-културен център
25 ноември 15.00 часа Празник на зелето и армиената чорба с. Добродан, площада пред читалището

 

Коментари