ПП „Възраждане“ с призив: Да спрем масовото купуване на гласове в област Ловеч


Във Възраждане- Ловеч са постъпили множество сигнали за закупуване на гласове в Ловеч, Тетевен и Троян от определена политическа сила като на избирателите се предлагат суми от 100 до 300 лева, за да гласуват за определяна партия. Възраждане разполага с информация и ще бъде предадена по съответния ред до компетентните органи, в случай, че не бъдат взети мерки, то ние от Възраждане ще направим достояние цялата доказателствена информация, която имаме.

Купуването на гласове е престъпление по чл. 167 от Наказателния кодекс, според който се наказват с лишаване от свобода и глоба: лицата, които ПРЕДЛАГАТ пари, за да купят по този начин гласа на избирател в полза на някоя политическа сила – партия, коалиция, кандидат – депутат; лицата, които ОРГАНИЗИРАТ продажбата на гласове; лицата, които ПРЕДОСТАВЯТ ПАРИТЕ;  длъжностните лица, които извършват тази дейност при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

В настоящата предизборна кампания масово се извършват масово престъпления по чл. 167 от Наказателния кодекс и отговорността е на всяка партия, която явно не се ползва с доверието на българския избирател, за да залага приоритетно на тази престъпна форма на печелене на гласове, чрез така нареченото им „купуване“.

Всеки, който доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършените престъпления по чл.167, НЕ СЕ НАКАЗВА.

Информация  за тези нарушения има и то обидно много. Ето защо Възраждане организира национална кампания в подкрепа на демократичните избори.


Всеки продаден глас за 50,00лв. за срока на мандата  на един парламент е средно по 0,03лв. на ден. Всеки продаден глас за 100,00лв.за същия срок е средно по 0,07лв. на ден. Всеки продаден глас за 200,00 лв. е средно по 0,13лв. на ден.

Това са парите, за които продавате бъдещето си и бъдещето на децата си в България. Срещу тези стотинки на ден давате право на хора с не добри помисли да решават съдбата на Родината и на всички нас, като нейни граждани.

Правото на гласуване е едно от основните политически права на гражданите. То е част от същността на демокрацията.

Информирайте органите на властта! Информирайте и нас, за да предприемем незабавни мерки за огласяване на извършваните престъпления на имейл: [email protected]!

Тази информация със съответните доказателства ще бъде предоставена на прокуратурата по места и ВСЕКИ ще понесе отговорността си за извършените престъпни деяния. Ще предоставим информацията и на международните наблюдатели, вкл. ОССЕ, Венецианската комисия, ЕК и комисията ЛИБЕ и всички европейски и световни организации за защита на демокрацията.

Възраждане НЕ КУПУВА ГЛАСОВЕ! И НЯМА ДА ГО ПОЗВОЛИ НА НИКОГО!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Коментари