Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 09.03 – 13.03.2020 г.


На 09.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Балабанско:   Местн. Габърска  Къща Иван, Къща Пепа, Къща Стелияна, Къща Венелин, Къща Вълко, Къща Пенчо, Магазин, Къща Ценета, Къща Пенко, Къща Цонка, Къща Марийка, Каща Мария, Къща Дамян, 72 Ул. Габърска, Къща Милена, Къща Митко, Къща Нено, Къща Дилян, Къща Гаца, Къща Велика, Къща Станимир, Къща Стана, Къща Илия, Къща Дана, Къща Тодора, Къща Камен, Къща Минко, Къща Дочо, Къща Елена, Къща Мирослав, Къща Димка, Къща Цочо, Къща Кальо, Къща Петко,103,Къща Васил, Къща Маргарита, Къща Симеон,5,54 Вила, Къща Гечо, Къща Любен, Къща Райна, Къща Тончо, Къща Стою, Къща Мария, Къща Мара, Къща Дона,Тп18,Къща Стойчо, Къща Нанко, Къща Калю, Къща Найден, Къща Мадлена

На 09.03.2020 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Голяма Желязна:   Август 1926 Г.  8, 24, 32, 15, 16, 26, 33, 47, 13, 1, 5, 12, 34, 44, Братя Попски  13, 2, 1, 11, Възраждане  4, 1, 2, 3, Дачо Михайлов  9, 14, 5, 3, 7, 12, 4, 2, Девети Септември  1, 1 Кметство, Поща, 3,  Желязвенска Комуна  14, 34, 23, 99, 21, 35, 8, 15, 19, 2, 36, 20, 39, 7, 18, 10, 38, 11, 5, 17, 13, 3, 4, Колю Владов 24, 31, 9, 16, 21, 20, 18, 5, 23, 6 Тп5, 1, 22, 38, 19, 26, 25, 15, 2, 33, 35, 17, 30, Марин Ив Кинкин  8, 2, Мах.Топля  214, Петко Доневски  17, 13, 3, 1, 2, 12, 11, 31, Стойко Хаджиев  2, 1, Тодор Чипарски  20,17,9,6,3,4,5,56,25,23,1,21,8,12,19, Тринайсет Века България  2, Цанко Станчев  85, 71, 62, 3, 46, 33, 63, 25, 50, 1, 70, 7, 52, 12, 30, 75, 4, 69, 15, 48, 84, 54, 5, 2, 64, 51, 55, 77, 78, 24, 27, 21, 36, 6, 28, 74, 65, 37, 32, 61, 60, 31, 76, 47, 80, 42, 23, Цано Кадийски  27, 6, 32, 15, 51, 24, 53, 7, 4, 48, 26, 46, 1, 16, 3, 44, 14, 016, 13, 30, 18, 25, 19,  Цвятко Георгиев  1, 11, 9

На 12.03.2020 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ – Ломец:   Александър Стамболийски  15, 54, 11, 43, 53, 57, 52, 61, 22, 12, 35, 27, 30, 16, 60, 40, 20, 24, 10, 51, 59, 19, 56, 31, 17, 38, 9, 44, 47, 50, 33, 46, 62, 36, 45, 26, 043, 21, 32, 29, 55, 7, 2, 34, 48, 41, 13, Бор  1, 3, 7, 2, 5, Васил Левски  12, 1, 7, 20, 18, 13, 22, 2, 5, 16, 3, 11, 9, Ганко Стойнов  1, Георги Димитров  1, 6, 5, 8, 3, Дъб  1, 3, Кастроне Состра  7, 15, 6, 1, 10, 19, 8, 13, 3, Кънчо Христов  7, 20, 26, 22, 34, 30, 3, 32, 28, 14, 24, 2, 5, 1, 9, 4, 12, 18, 6, Любен Каравелов  56, 40, Христо Начевски  5, 10, 12, Христо Смирненски  5, Цанко Ненов  7, 18, 8, 10, 4, 1, 17, 6, 3, 2, 16

На 10.03.2020 Г. /10:00 – 15:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /10:00 – 15:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   34-Ти Троянски Полк  18, 6, 3, 9, 13, 5, 11, 8, 1, 12, 17, 15, 14, 7, 4, 16, 10, Васил Левски  65, Ген. Карцов  18, Дрянска Чешма  3, Захарий Зограф  11, 4, 5, 14, 19, 3, 17, 12, 13, 6, 2, 21, 7, 1, 15, 9, 8, 10, 16, Панайот Волов  5, Симеон Велики  3, Феликс Каниц  7, Христо Ботев  176 Г, 107, 176, 127, Христо Смирненски  26

На 11.03.2020 Г. /09:30 – 15:00 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   34-Ти Троянски Полк  47, 39, 35, 45, 46, 48, 44, 32, 26, 38, 43, 37, 32, 30 Таван, 28, 53, 50, 42, 41, 24, 34, 51, 36, 49, 43, 40, 30, 52

На 10.03.2020 Г. /09:30 – 13:30 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   Кв.Попишка  1, Нейчо Войвода  Автоморга

На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   Мах. Длъжковска  Вила

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   Мах. Длъжковска  Вила, Мах.Малка Рибна  Мтп110, Райна – Къща, Вила, Иван-Къща

На 12.03.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   Мах. Малка Рибна  Мтп110, Райна -Къща,Вила,Иван-Къща

На 10.03.2020 Г. /12:30 – 16:00 Ч./   На 11.03.2020 Г. /12:30 – 16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /12:30 – 16:00 Ч./ – Черни Осъм:   Жеравица , М. Жеравица  Къща Цочо, 15 Тп, Къща Петко, Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Коментари