Паднаха залозите! Днес Марин Ичев се появи на работа в РПУ-Луковит


От днес бившия шеф на РПУ-Троян, станал известен с толерирането на лошите практики в полицията в гр.Троян като например сдружение „Троян 166“, е на работното си място в гр. Луковит. Там Марин Ичев е назначен като –  младши разследващ полицай, за да помогне за повишаване ефективността в полицията, в РПУ- Луковит. Както писахме по-рано, привидно сдружението „Троян 166“ трябвало да издържа полицията, тъй като нямало пари за нищо там! Така се прокарала една съмнителна практика, която в цивилизованите страни се нарича лоша практика. Адресът на седалище на сдружението „Троян 166“  бил адреса на РПУ-Троян, деловодството било същото като това на полицията, а телефонът на сдружението бил този на дежурния на полицията. Сега си представете, че подавате сигнал срещу член на сдружението „Троян 166“. Вие ще се обадите в полицията на дежурния, а той е секретарка и на сдружението! Ако подадете жалба в РПУ-Троян срещу член на сдружението, жалбата ще попадне и при деловодителката на сдружение „Троян 166“.  А всички сбирки на членовете на сдружението били в сградата на РПУ-Троян, там било и ръководството на сдружението, канцеларии …!!!
Другата цел на сдружението  било издръжка на полицията в Троян. Чудно две години по-късно, след отстраняване на лошите практики и Марин Ичев, как полицията работи и постига завидни резултати, коментират запознати, нещо повече алкохолиците – спонсори на сдружението вече не шофират пияни. Това бе основната кампания на депутата Миховски, която постигна осезаеми резултати, включително и с проверките без изключения. Днес в Троян няма разделение и всички се спират и проверяват. Това коментират троянци!

По случая със сдружение „Троян 166“ работи прокуратурата, поради което ще се ограничим с коментари до тук, но след приключване на проверката ще ви информираме незабавно.

Коментари