От 1 април 2019 г. обслужващата банка на Община Троян ще е „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД


След проведена процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за рефинансиране на съществуващ дълг и комплексно банково обслужване на бюджетните и извънбюджетните сметки, Община Троян избра нова обслужваща банка.

От 1 април 2019 г. обслужващата банка на Община Троян е „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Новата сметка за плащане на местни данъци, такси и цени на услуги е:

 IBAN  BG94RZBB91558420008108
BIC  RZBBBGSF
БАНКА  „Райфайзенбанк-(България)“ ЕАД

 

Коментари