Обявено е бедствено положение на територията на община Тетевен


Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева обяви бедствено положение на територията на община Тетевен със заповед №470/24.07.2018 г.. ,,На първо място не трябва да рискуваме човешки животи. Общината има готовност да подсигури храна и вода на хората при нужда“ – заяви д-р Бояджиева.

След заседание на извънредно свикан Общински кризисен щаб към Община Тетевен, бе обявено бедствено положение за цялата територия на общината, считано от 11:00 часа на 24.07.208 г. до второ нареждане. Въведен е Общински план за защита при бедствия в частта: защита при наводнения. Определени са и мерки за овладяване на бедствието.

Поради обилните валежи над 99 л./кв.м., са нанесени сериозни щети по улична и пътна инфраструктура. В резултат на наводненията в населените места на територията на община Тетевен е прекъснат достъпът до някои махали, откъснати подпорни стени и активизирани свлачищни процеси, наводнени жилищни и обществени сгради. Нарушени са електропреносната и водоснабдителната мрежа.

Най – тежко е положението в селата Глогово и Градежница. Поради придошлата вода е прекъснат питеен водопровод. Местната река Градежнишка излиза от своето корито. Активизирали са се няколко свлачища, има струпване на наноси, наводнени са дворове и жилища. Наводнени са около 20 къщи. Разрушени са вътрешни улици от водната стихия. Прекъснат е достъпът до махалите Равнище, Елов дол и Три могили в с.Глогово, където живеят около 300 души. Причината са разрушени мостове и пътища. Поддържа се постоянна връзка с живущите там, които за момента имат достатъчно хранителни продукти и вода. Има няколко участъка от пътя Градежница – Глогово, където са констатирани свличания на земния насипи, поддържащ пътя. Има опасност от разрушаване от пътя в тези участъци. Активирало се е свлачище над жилищна сграда. Прекъснато бе електрозахранването в двете села.

Има свличане на земна и скална маса по пътя за с.Черни Вит и с.Гложене. по път III-358 в района на с.Гложене, отново движението бе затруднено.

Бяха замътени водохващанията ,,Брестнишка лъка“, ,,Боловонджика“, ,,Видрите“, кладенец ,,Трите езера“, НВ ,,Изворин дол“, което доведе до нарушаване на водоподаването на територията на община Тетевен.

В град Тетевен, на ул.,,Лечо Гайдаря“ се наводниха приземни етажи на жилища, за което бяха уведомени екипите на РС ПБЗН Тетевен. Поради невъзможност на канализацията да поеме огромното количество вода, ул.,,Христо Ботев“, бе частично наводнена, като движението временно бе затруднено. В м.Козница, Тетевен, също се бе активизирало свлачище и следсвтие на това е евакуирана възрастна жена.

На провелото се заседание присъства Георги Терзийски – Областен управител на Ловеч, с който през цялото време д-р Мадлена Бояджиева беше на терен.

Екипите на Община Тетевен, РУП-Тетевен, РСПБЗН-Тетевен, РСПБЗН-Ловеч, ,,ВиК АД гр.Ловеч, ЧЕЗ, Областно пътно управление своевременно извършват дейности за справяне с възникналото бедствие.

Ръководството на Община Тетевен апелира към гражданите за повишено и внимателно придвижване в създалата се кризисна ситуация.

Коментари