ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА „ПРОТИВ” ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ


 ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ, МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 

Уважаеми съграждани, на 24.09.2015г. общинската администрация и Общинският съвет за пореден път демонстрираха недостойно и нехуманно отношение към децата и младежите с увреждания, които живеят в гр.Троян и на територията на общината.

Във връзка с приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Троян 2016-2020г., общинската администрация изготвя документ, озаглавен „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на община Троян – Аналитичен доклад”, който се състои от 44 страници и още 116 страници приложения. Вероятно не са много хората, които са прочели внимателно пълният текст на доклада, но той предизвиква множество въпроси от първостепенна важност не само за социалната среда, която ще се гради в периода 2016-2020г., но и за качествата ни като хора, които живеят в съвременно гражданско общество, отхвърлят дискриминацията като неприемливо поведение и споделят ценностите на хуманизма.

На стр.23, раздел ІІІ. „Анализ на външната среда” са регистрирани реални рискови фактори при деца в общината – заболяване, непозволяващо интегрирано обучение в масово училище, поради аномално развитие, специфично психосоциално съзряване, което протича в условията на недоразвити или изгубени биофункционални процеси и качества (деца с умствена изостаналост, деца със задръжки в психофизическото развитие; деца с езико-говорни аномалии; деца с нарушения на слуха, зрението и опорно-двигателния апарат; деца с комбинирани аномалии; деца и подрастващи с отклонения в социалното поведение), както и бедност в семейството, съчетана със заболяване на детето. С тази констатация авторът на доклада е счел, че темата е изчерпана и не са положени и минимум усилия да се изследват особеностите на тази целева група – брой, възрастови граници, заболявания, социални потребности, да се предложат решения. Децата с увреждания, които не могат да посещават учебно заведение, нямат място в статистиката, те са невидими, безлични, безинтересни – с други думи – не са хора.

В дневния ред на сесията на Общинския съвет на 24.09.2015г. беше включено обсъждане и гласуване на изготвения аналитичен доклад. Благодаря на общинския съветник г-н Николай Тодоров от Коалиция „Избор за Троян”, че е отделил време да се запознае с доклада и за проявената смелост да посочи на колегите си описания фундаментален недостатък, както и за предложението да бъдат изследвани задълбочено проблемите на децата с тежки увреждания и нуждата от изграждане на Дневен център за тях. Гласът на слабите прозвуча от трибуната, но както винаги, малцина го чуха. Благодаря и на всички общински съветници, които подкрепиха каузата. Общинският съвет обаче, отхвърли предложението, като предпочете необоснованите твърдения на защитниците на доклада, че нужда от Дневен център не е констатирана.

Позицията на общинската администрация е проява на краен цинизъм, доколкото нуждата от Дневен център се поставя и обосновава пред Община Троян повече от пет години. През декември 2009г. родители учредиха „Сдружение за дневен център за рехабилитация и социална интеграция на лица със специални потребности – Троян”. Към този момент от услугата се нуждаеха 7 деца и млади пълнолетни, и тази нужда не е отпаднала. Реалната необходимост е била по-голяма, но не всички заинтересовани членуваха в сдружението. Общинската администрация е добре осведомена за посочените факти, доколкото представители на сдружението неведнъж се срещаха с Кмета и служителите, които отговарят за провеждане на социалната политика. По настояване на сдружението, в програмата за развитие на Община Троян до 2020 г. беше включено изграждането на Дневен център за деца и Дневен център за младежи.

В страната са изградени 68 действащи Дневни центрове, такива са налице в близките градове Ловеч, Луковит, Тетевен, Севлиево, Габрово, Плевен. Само Троян упорито гравитира около цивилизования свят, без да се докосва до неговите постижения. Дълго може да се разсъждава върху причините, обусловили решението на Общинския съвет, но резултатът говори сам за себе си. Всички предизборни програми пропагандират европейски ценности и усърдна социална политика, прекрасно, но както е казал мъдрецът : „По делата ще ги познаете!”

Аз нямам личен интерес от изграждането на Дневен център и изпитвам естествен неприязън към всички партии. Но за мен чудото се случи и имам вече здраво дете, затова съм обещала винаги да работя за болните деца и да ги подкрепям. Не забравяйте, дами и господа общински съветници, че срещу това зло застраховани няма! Това не е нещо, което непременно се случва само на другите! Мерилото за нивото на гражданското общество е именно отношението към най-слабите. Време е гражданите да отстояват човещината, която Общинският съвет отрече. Веднага след края на сесията на Общинския съвет, бе формиран Инициативен комитет от граждани и неправителствени организации, които стартират подписка за изграждане на Дневен център за децата и младежите с увреждания. Волята на хората за постигане на добрата цел ще надмогне безразличието на тези, които управляват общината ни.

Уважаеми съграждани, призовавам ви да подкрепите с подписа си благородната кауза и да гласувате „За!” децата и младежите с увреждания, за да измием срама, който ни навлякоха общинската администрация и Общинския съвет.

 

Благодаря ви!

КРЕМЕНА ДОБРЕВА

майка на оздравяло дете

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

Коментари