Общинският съвет в Ловеч избра Ирина Митева за член на Областния съвет за развитие


Общинският съвет в Ловеч избра Ирина Митева за член на Областния съвет за развитие на Област Ловеч с 23 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“. Другото предложение бе за Николай Стоянов, но то събра по-малко гласове.

Същевременно Общинският съвет гласува освобождаването на Цветослава Банева като член, представляващ Общински съвет – Ловеч в Областния съвет за развитие на Област Ловеч. Освобождаването се налага поради факта, че тя вече не е общински съветник.

Още на 13.11.2019 г.  Ваня  Събчева – Областен управител на Област Ловеч, е изпратила писмо, с което напомня, че на основание чл.62.ал.3 и чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е необходимо Общински съвет да вземе решение за определяне на представител в Областния съвет за развитие на Област Ловеч.

Така на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 и чл.63 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие,  Общински съвет-Ловеч определи за член на Областния съвет за развитие на Област Ловеч Ирина Митева, общински съветник, като представител на Общински съвет-Ловеч.

Коментари