Община Троян: Състоянието на въжените мостове в Троян не застрашава сигурността на гражданите


Припомняме, че тази седмица Troyanpress публикува информация от Апелативна прокуратура Велико Търново.

Община Троян е единствената община в областта, чиито експерти направиха оценка на състоянието на въжените мостове в града. Подадената информация до медиите е базирана на тази оценка на Общината. Проблем е установен единствено на моста при „Червянска лъка“, по който експертите забраниха преминаването.

През 2012 г. беше ремонтиран моста при „Енергоснабдяване“, като бяха подменени всички носещи греди, бяха обработени металните части срещу корозия и ремонтирани парапетите. През 2013 г. Общината извърши ремонт на моста при Електрическа подстанция № 2, кв. „Велчевски“, като бяха подменени дървените греди, обработени елементите срещу гниене и ремонтирани парапетите. През 2013 г. и 2015 г. Общината извърши ремонт на носещите греди и парапета на моста при „Дъскотина“.

В бюджета за 2016 г. Кметът на Общината предлага за финансиране конструктивно обследване на мостовете, за които експертите препоръчват ремонт. След това ще бъде предприето поетапното им ремонтиране.

Оценката на въжените мостове на територията на града показва, че състоянието им не застрашава сигурността на гражданите.

Коментари