Община Троян има готовност за началото на новата учебна година


В навечерието на новата учебна година Община Троян има готовност за безпроблемното започване на учебния процес.

През ваканционния период са извършени ремонти в четири учебни заведения и три детски градини.

Извършен е ремонт на покрив над санитарен възел в НУ „Христо Ботев“. Извършват се дейности по направата на паркинг, ограда, алея и площадки в СОУ „Васил Левски“ гр. Троян. В ОУ „Васил Левски“ с. Борима е изградена мълниезащита. Извършва се частичен ремонт на покрив над стара част на СОУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм, продължава основният ремонт на стълбището на СОУ „Св. Климент Охридски“.

В ОДЗ „Мир“ е ремонтирана входната настилка, извършен е ремонт на фасадата на изнесената група в с. Черни Осъм към ЦДГ „Незабравка“, Орешак. Ремонтирани са сервизните помещения и вътрешната ВиК в ЦДГ „Осми март“, продължава работата по стълбищата на ЦДГ „Здравец“.

Учениците в ОУ „Любен Каравелов“ в с. Дебнево ще посрещнат отоплителната година с нов котел. В процес на изпълнение са ремонтните дейности на физкултурния салон на ОУ „Христо Ботев“, с. Врабево.

Тази година детските градини на територията на общината ще посрещнат 825 деца, разпределени в 37 групи. Децата в подготвителните групи на детските градини и училищата наброяват общо 470.

През учебната 2015/2016 година училищата на територията на община Троян ще посрещнат 2741 ученици, от които 2401 в общински училища, 210 в Професионална гимназия по механоелектротехника град Троян и 130 в НГПИ „Проф. Венко Колев“. Общо 228 първокласници ще прекрачат прага на учебните заведения тази година.

Коментари