Община, полиция и областната дирекция по безопасност на храните си взаимодействат за разрешаване проблемите с безстопанствените животни


На 28 юни, по инициатива на кмета на общината г-жа Донка Михайлова, се проведе среща в Община Троян с гл. иснп. Радостина Петкова, РУ „Полиция“, гр. Троян, представители на полицията, експерти от общинската администрация, д-р Федерчев – директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ – гр. Ловеч), д-р Гечев (ОДБХ – гр. Ловеч) и д-р Банчев – официален ветеринарен лекар на Община Троян.

Повод за срещата са зачестилите случаи на безстопанствени животни, които влизат в частни дворове и ги опустошават. В последните няколко дни, институциите работят по-интензивно за разрешаване на проблем с безстопанствени едрокопитни животни – коне, в едно от троянските села. По време на срещата бяха обсъдени основните механизми на взаимодействие между институциите, както и схема, по която могат да работят най-експедитивно и обединявайки усилията си за своевременно разрешаване на възникнали проблеми. Напомняме, че собствениците на животни трябва да спазват условията и нормите за реда на отглеждане на животни, произтичащи от закона.

„Има смисъл от провеждане на периодични срещи на институциите и важното е, че и трите страни проявяваме воля за търсене на решение на проблемите.“, каза в края на срещата кметът г-жа Михайлова. Нарушителите могат да очакват засилване на съвместните акции на трите институции и строго прилагане на нормативно определените санкции.

 

Коментари