Община Ловеч допълнително финансира с 15 хиляди лева 31 проекта


Община Ловеч допълнително финансира с 15 хиляди лева 31 проекта на 24 читалища, съобщават от там. В обявената конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на община Ловеч през 2015 г. 25 читалища са подали 33 проектни фиша.

Одобрени са седем проекта за попълване на библиотечния фонд с нови книги, пет за прекарване на интернет връзка, три за закупуване на нова компютърна конфигурация, четири за подпомагане организирането на чествания, годишнини, събори, спектакли и концерти, пет за пътувания за участие в събори и фестивали, шест за закупуване на носии, сценични костюми и
реквизити и един проект за закупуване и ремонт на осветителна и озвучителна.

Допълнителното финансиране е на основание Правилника за функционирането на общински проектен фонд.

Източник: БТА

Коментари