Няма конфликт на интереси в работата на председателя на РИК – Ловеч Валентина Недялкова


По повод поредния сигнал в РИК от Данчо Заверджиев Ви информираме за следното:

cikНа 17 септември Валентина Недялкова изпрати в ЦИК свое писмо, с което поиска Категоричната позиция по този въпрос. В него се казва: „Изпълняваната от мен длъжност като член на Съвета на директорите не попада сред изрично изброените в чл. 66, ал. 1 от Изборния кодекс случаи на несъвместимост за членовете на районни избирателни комисии, както и посочените такива в Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК. От друга страна, РИК Ловеч не разполага и с правомощия свързани с определянето на условията, реда за извършване на компютърна обработка или определяне на конкретен изпълнител на тези дейности. Въпреки това, моля за Вашето становище съществува ли конфликт на интереси или несъвместимост при изпълнение на длъжността Председател на РИК в Единадесети район – Ловеч с оглед изпълнението на длъжността член на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“АД при евентуално участие на Дружеството в процедура, обявена от ЦИК за възлагане компютърна обработка на резултатите от гласуването съгласно чл. 57, ал. 1, т. 33 и т. 34 от Изборния кодекс“.

И получи следния отговор с входящ номер ПВР-15-43/23.09.2016 г.

Във връзка с Ваше писмо, получено по електронна поща на ЦИК с входящ номер ПВР-15-32/19.09.2016 г., Ви отговаряме следното: Случаите, в които член на РИК е в невъзможност, са изчерпателно изброени в чл. 66 от Изборния кодекс. Писмото е подписано от Председател Ивилина Алексиева и Секретар Севинч Солакова.

Надяваме се, че с това спекулациите по темата, развити в сигнала на Данчо Заверджиев ще спрат.

Коментари