Натура 2000 на колела гостува на учениците от Троян


Натура 2000 на колела – пътуващо кино  гостува на учениците от СУ „Васил Левски“ в Троян на 12 март (понеделник) 2018 г. Филмът, който ще бъде представен е „Те отлитат“ на режисьора и оператора Симеон Цончев.

Група деца от местното училища са част от проект „ПрироДА“, по който се провежда и пътуващото кино, което представя различни филми, разказващи за природното богатство на България и приноса на екологичната мрежа Натура 2000 за неговото опазване.

Прожекцията на „Те отлитат“ започва по обяд в училището и е 40 минутна разходка из цяла България. Вълнуващият разказ за птиците и местата, на които те се срещат, започва от най-студените части от Черноморското ни крайбрежие, където през зимата пристига червеногушата гъска. Видът е световно застрашен, а в земите на Шабла, Дуранкулак и Тюленово, зимува 90 на сто от световната популация на вида.

Следва историята за съдбата на внушителните белоглави лешояди и по-малкият им събрат – египетския лешояд, който е прелетен вид. Част от живота му минава в топла Африка. Освен обитателите на Източни Родопи, зрителят ще види и исторически забележителности като Перперикон, както и природните забележителности „Каменната сватба“ край село Зимзелен и „Каменните гъби“ до село Белипласт. Пътешествието с продукцията на Моно Колектив и Българското дружество за защита на птиците продължава в Сакар, където е срещата с царския орел, от който в страната ни са останали едва 28 двойки и завършва с разходка сред езерата на Бургас и тяхното най-голямо богатство – пеликаните, щъркелите и дъждосвирците.

Натура 2000 на колела – пътуващо кино има за цел да срещне българската публика в много на брой малки и големи населени места в страната с филми, които разказват по увлекателен начин за красотата и богатството на нашата природа.

Инициативата се провежда по проект „ПрироДА – изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, финансиран от програма LIFE на ЕС и изпълняван от Издателство „Просвета“ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците.

Коментари