Ловчалия влезе в ръководството на Младежкото БСП


Ловчалия в ръководството на младежкото БСП – председателят на Общинския и Областния съвет на МО БСП в Ловеч, Христо Марков, беше избран за член на Оперативното бюро на Младежкото обединение в БСП. Това стана на проведеното на 28 май т.г. първо заседание на новоизбрания национален съвет на младите социалисти.

На своето заседание младежите в левицата обсъдиха и как МО в БСП да се превърне в по-силен притегателен център за всички млади хора в България, които искат промяна в политическия модел. Те разгледаха възможността за приемане на серия от мерки в сферата на образованието и заетостта, с които да се гарантира равен достъп до образование и работно място на всеки млад човек. МО в БСП ще разработи и свой подробен план за дългосрочно развитие на всички български региони, който да включва развитие не само на транспортната, но и на стопанската, здравната и образователната инфраструктури. НС на МО в БСП се обяви за развиване на патриотизма и родолюбието, защото именно младите са отговорни на българските корени и историята и традициите трябва да се пазят.

Коментари