Консултативен съвет за икономическо развитие на Община Троян проведе своето заключително заседание за мандат 2015-2019


 „Искрено ви благодаря за този изцяло доброволен труд, който вложихте, защото вашите опит и познания са един капитал за развитие на общината“, каза кметът Донка Михайлова

На 11 септември се проведе заключителното заседание на Консултативния съвет за икономическо развитие към Община Троян, което беше открито за граждани, гости и медии.

Кметът на Община Троян Донка Михайлова представи пред присъстващите резултатите в мандата по темите заетост, доходи, демографски проблеми, постижения и предизвикателства. 

През годините Община Троян си поставя за цел да намали остротата на негативните демографски тенденции – проблем, който трудно може да бъде решен от една отделна община, особено в условията на държавни политики – целево или случайно насочени към концентриране на населението в няколко големи града. Демографските процеси изискват дълги години последователни политики. Населението на общината ще продължи да намалява, предвид и неговата възрастова структура в момента (над трудоспособна възраст са 32,49%, в трудоспособна възраст – 55,73% и под трудоспособна възраст – 11,78%). Но данните сочат, че Общината работи в правилната посока за ограничаване остротата на проблема. По-нисък отколкото в няколко десетки години назад е темпът на намаляване на населението. За годините 2011-2018 г. изменението е 0,11% при -0,11% за Ловешка област. Може да отбележим, че родените в общината деца с постоянен и/или настоящ адрес, през последните четири години, е 892.

Ако в началото на мандат 2011-2015 г. безработицата е била 7,2%, последните години тя се движи между 4,5-5,3, което е с 3-4 пункта под тази за областта. Безработицата е на нивото, или дори под нивото, на „санитарния минимум“ (5-6%).

През последните години средната брутна годишна работна заплата расте средногодишно с 7,19%, като само през 2017 г. тя се е увеличила с 10,2% при посочените за годините индекси на потребителските цени, които се движат в интервала от -0,1 до 2,8%. В края на дискусията, кметът благодари на членовете на Консултативния съвет за доброто взаимодействие. „Бяхте изключително полезни на администрацията, защото с вас имахме дискусии по важни проблеми за развитието на общината. Ще припомня темата Шипково, фазерното производство на Лесопласт, дискусиите, които сме имали по бюджета. Всички те бяха изключително полезни за нас в процеса на взимане на управленски решения. Искам много искрено да ви благодаря за този изцяло доброволен труд, който вложихте, защото вашите опит и познания са един капитал за развитие на общината“, каза Донка Михайлова. Като знак на благодарност за работата на съвета в периода 2015-2019 г., тя връчи на членовете му благодарствени грамоти

Коментари