Кметът на Община Троян – номинирана за член на УС на НСОРБ за новия мандат


Кметът на Община Троян Донка Михайлова беше номинирана с 66 гласа и само с 2 въздържали се, за член на управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В работата на проведеното днес в гр. Вършец регионално делегатско заседание на НСОРБ взеха участие кметове и председатели на общински съвети от Северозападния регион.

Издигнати бяха кандидати за членове на ръководните органи на единствената организация, в която членуват всички български общини и която представлява интересите на местните власти на национално и международно ниво.

За членове на Управителния съвет на НСОРБ от региона, който обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен бяха номинирани още кметът на община Борован – Десислава Тодорова, кметът на община Монтана – Златко Живков и кметът на община Враца Калин Каменов.

С провеждането на регионалните делегатски заседания в страната започна процесът по обновяване на управителните органи на Сдружението на общините за мандат 2019-2023 г. Съгласно правилата на Сдружението, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат гласувани от  Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.

„Поех ангажимент да продължа да работя за нови законови източници на финансиране на общините и за справедливо разпределение на средствата, чрез субсидии и постановления“, заяви пред участниците в делегатското заседание Донка Михайлова.

Коментари