Затворен за движение е мостът в Радювене


С решение на комисия, назначена от областния управител на област Ловеч Георги Терзийски от днес, 11 юли, е затворен за движение мостът на р. Тоша в с. Радювене.

В резултат на обилните дъждове този месец при разчистване на коритото на реката на 10 юли са констатирани частични разрушения в зидарията на крилото и устоя в края на мост при км 9+836, страна Угърчин. Високото ниво на водата не позволява детайлен оглед и не може да се установи степента на подравяне на крилото и устоя. По настилката в района на моста не се наблюдават значителни деформации и разрушения.

С оглед предотвратяване на нови разрушения по съоръжението и пътната настилка Областно пътно управление е ограничило на 10 юли движението на моторни превозни средства с обща маса над 10 т.

След огледа на комисията и инспекция на съоръжението от отдел „Пътни съоръжения” към Института по пътища и мостове и констатираното състояние на моста, се взе решение той да бъде е затворен. Преминаването ще става по обходен маршрут – Ловеч – Угърчин – Орляне – разклон за с. Катунец и обратно.

Съоръжението в с. Радювене е запънат свод от каменна зидария на един отвор 6,00 м, строен около 1948 година. Ширината на настилката е 5,90 м, а между парапетите – 6,10 м.

 

Коментари