Замърсен ли е бил въздухът в новогодишната нощ в Троян?


Замърсяването за София с фини прахови частици достигна 500-600 микрограма на кубичен метър в 00.00 часа на 1 януари.

В Троян станцията показва, че концентрацията за ФПЧ е под нормата. Тоест под 50 микрограма на кубичен метър. Това означава, че няма замърсяване на въздуха в новогодишната нощ.

Данните и измерванията са на системата airsofia.info – мрежа от любителски станции, които показват моментните стойности на ФПЧ.

 

Коментари