Жега, горещ Уикенд! Първите изгорели от ОбС- Троян – Ангел Балев, Бонка Миховска …


Всеки ден ще представяме по двама изгорели общински съветници от Троян. Критерият ще бъде низходяща подредба по азбучен ред на малките имена на общинските съветници от гр. Троян. Ето и първите двама:

1. Ангел Балев с конфликт по закона за антикорупция за това, че е и.д. директор на общинско училище „Васил Левски“ – Троян и участва в дружество експлоатиращо общински тенис кортове до стадиона в гр. Троян. (Или се оттегля от тези два договора по т.1 и т.2 или е застрашен от наказателно преследване, това е важно с оглед защита интересите на г-н Балев) и

2. Бонка Миховска с конфликт по закона за антикорупция за това, че е наемател на стоматологичен кабинет в Поликлиниката на гр. Троян, която е общинска собственост, както  и за това, че родителите и са лекари, наши съграждани и са в правоотношение с общинската болница в град Троян. (Препоръка: Потърсете съвет от поне 2-ма юриста. Имате алтернатива, но сте в нарушение на закона и това е факт. Или се оттегля от онези два договора по т.1 и т.2 или е застрашен от наказателно преследване, това е важно с оглед защита интересите на г-ца Миховска).

Трябва да положим усилия да подкрепим общинските съветници, защото наистина се намират в много сложно положение. Има слухове, че законът ще бъде променен с оглед безумните рестрикции, но това е само слух. За сега има нарушение, а законът предвижда наказателно преследване, а в съда никой няма да ви пита дали сте чакали да променят закона и за това сте стояли в Общински съвет. Заплашват ви и други материални санкции. Редакцията на Троян Прес е в готовност да публикува всяко едно ваше становище и обръщение към троянци. Ние оценяваме факта, че вие сте изборът на Троян и троянци и за това ви подкрепяме, но сме длъжни да ви алармираме.

Коментари