Експресните услуги ще се таксуват като обикновени в Деня на Българската община – 12-ти октомври


Вече 18 години на датата 12 октомври се отбелязва Денят на българската община. През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение да се отбелязва този ден. Целта на общото отбелязване е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Както по-рано информирахме, гражданите – ползватели на услугите в областта на гражданското състояние от Центъра за обслужване на гражданите, ще получат специален жест на внимание. Всички граждани, които подадат заявления за експресни услуги, в областта на гражданското състояние, в Центъра за административно обслужване в Община Троян на 12-ти октомври ще заплатят сумата, дължима за обикновена услуга.

Услугите в областта на гражданското състояние, които Администрацията предлага са общо 23. Това е и броят на услуги, които на 12 октомври ще могат да получат по-бързо, заплащайки почти наполовина по-ниски от дължимите такси. Всички граждани, които посетят центъра за обслужване на граждани в общинската администрация на 12-ти ще бъдат информирани за тази възможност.

 

Коментари