Държавно горско стопанство – Троян приема заявления за закупуване на дърва за огрев


Във връзка с писмо на Заместник-министъра на земеделието и храните относно осигуряване на дърва за огрев за населението, ДГС Троян обявява, че приема заявления за закупуване на дърва за огрев от временен склад (намират се в горските насаждения).

Цената на 1 пр. м3 дърва за огрев е 36,30 лв. с ДДС. Същата е франко временен склад и не включва товарене, разтоварване и транспорт,
които се осигуряват от клиента. Един превозен билет за експедиция на дървесина е на стойност 1,50 лв. с ДДС.
Транспортирането на дървесината може да се осъществи само с високопроходим товарен автомобил.
Срока за подаване на заявления е 15.09.2016 г.
За повече информация – в ДГС Троян.
Коментари