Ден на розовата фланелка в 8 ловешки училища


Под надслов „Можем да бъдем по-добри“ премина днешната кампания за отбелязване деня на Розовата фланелка. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ловеч /МКБППМН/ раздаде тениски, гривни, балони, постери, които достигнаха до учениците с това послание. Включиха се близо 2000 ученици от осем училища, а именно СУ “Св. Климент Охридски“, ОУ “Христо Никифоров“, ОУ “Проф. Димитър Димов“,  ОУ “Св.св.Кирил и Методий“ – Ловеч, СУ “Тодор Кирков“, ОУ “Св. Св.Кирил и Методий“ – с. Александрово, ОУ“Панайот Пипков“ и ПГМЕТ.

За четвърта поредна година МКБППМН и  сдружение “Граждански инициативи – гр. Ловеч” заедно провеждат игри и тренинги за толерантност. Учениците,  облечени с розови фланелки с мотото на събитието, направиха фигури с формата на сърце в знак на толерантност и приемане. Множество балони полетяха в небето с послание за доброта, обич и взаимно уважение.

Секретарят на комисията Даниела Данова се обърна към учениците с думите:

„Деца, запазете в сърцето си днешното послание „Можем да бъдем по-добри“. Всеки от вас е отделна личност, отделно човече, но заедно всички сте това училище. От отношението към учителите и съучениците ви зависи вашето училище да бъде едно място без страх  и агресия. Можем, нали?“

Коментари