В Деня на българската община беше открита обновената сграда на троянската администрация


В Деня на българската община, 12 октомври, и в навечерието на 150-та годишнина от обявяването на Троян за град беше открита обновената сграда на троянската администрация. След изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“, сградата на Община Троян е с нов облик.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 956 582,66 лв.

Сградата на Общината вече е с повишена енергоефективност и подобрени условия за работа.

В празничния ден, на огромен  екран,  троянци видяха за първи път рекламно видео за юбилейната годишнина на града, което приканва туристите да посетят Троян с едни от най-любопитните сред „150 причини да посетиш Троян“.

Открит бе и изцяло обновеният Център за обслужване на гражданите, със средства от общинския бюджет и програма „Красива България“. Община Троян е сред първите административни структури предлагащи комплексно административно обслужване на гражданите. Обновеният център предлага условия за още по-добри административни услуги.

 

 

Коментари