ВНИМАНИЕ! Нова организация на движението, с цел недопускане на ПТП


Във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковки“ /при АИР/“ и Решение № 14 от 23.05.2019 г. на Комисия по безопасност на движението, в сила е промяна в организацията на движението по ул. „Минко Радковски“ в участъка от ул.  „Христо Ботев“ до ул. „Незабравка“.

В участъка от ул. „Минко Радковски“ – ул. „Христо Ботев“ № 108 – ул. „Незабравка“ №45 – южно платно, от еднопосочно движение (с посочност ул. „Незабравка“ – ул. „Христо Ботев“) се въвежда организация забрана със знаци В2 „Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки“ и табела Т17 „Не важи за живущите“.

В участък ул. „Минко Радковски“  – ул. „Христо Ботев“ № 102 – ул. „Незабравка“ № 43 – северно платно, от еднопосочно движение (с посочност ул. „Христо Ботев“ – ул. „Незабравка“) се въвежда двупосочно движение. В описания участък с въведената вертикална сигнализация се забранява престоят и паркирането на ППС.

За недопускане на ПТП-та се умоляват гражданите да преминават с повишено внимание.

Коментари