ВИДЕО! ЕЛПРОМ ТРОЯН е една от малкото български компании, навлезли в ерата на Индустрия 4.0

ЕЛПРОМ ТРОЯН създаде интелигентен дигитален мониторинг - SMART digital monitoring SDM 30, който няма аналог в света. С него за първи път хората могат да се чувстват уверени в това, че са направили всичко възможно за управление на риска и сигурността на площадката, където използват електромотори.


ЕЛПРОМ ТРОЯН получи международно признание в областта на иновациите и като една от малкото български компании, навлезли в ерата на Индустрия 4.0. Тя създава така наречения умен завод. В рамките на този завод киберфизичните системи контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят и вземат независимо, децетрализирано решение. Индустрия 4.0 е програма, създадена по инициатива на немското федерално правителство като базова платформа за изследване. Основната цел е да се обединят промишленото производство с модерната информационна и комуникационна система.  Индустрия 4.0 е предполага такова развитие на промишлеността, което ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка.

ЕЛПРОМ ТРОЯН създаде интелигентен дигитален мониторинг – SMART digital monitoring SDM 30, който няма аналог в света. Това е революция в машиностроенето, за което заводът получи множество международни награди и отличия.  Благодарение на него всеки може да гарантира абсолютна сигурност на машините и съоръженията, в които са асемблирани електромоторите на завода.

За първи път хората могат да се чувстват уверение в това, че са направили всичко възможно за управление на риска и сигурността на площадката, където използват електромотори, благодарение на дивайса и интерфейса към него. Това устройство е препоръчително да се асемблира към всеки електромотор, който е поставен във враждебна за човека среда, там където има високо замърсяване с химикали, шум, прах, високи или ниски температури, в химическата, в нефтодобивната, минната, енергийната и други индустрии. Осигурява се постоянна връзка в реална време с електромотора, както и анализ на събраните данни в облака, от където Smart digital monitoring на свой ред дава препоръки и анализира данните, събрани през целия жизнен цикъл на мотора, от неговото въвеждане в експоатация. Благодарение на всичко това рискът от авария ще бъде сведен до статистическата нула. Това е и причината устройството да е толкова търсено и безценно. Това е бъдещето, с което сигурността ще има друго значение.

Невероятно и впечатляващо е видеото, представляващо представяне на продукта на електромоторния гигант ЕЛПРОМ ТРОЯН , а това е доказателство за лидерското място на завода като иноватор. 

Коментари