Борис Бояджиев шмекера на века, забърсва актив за милиарди срещу стотинки. Естествено с режисирани от него и адв. Георги Богданов ликвидация на приватизационен фонд Индустриална Холдингова Компания (преди „Свети Никол“)!


Как се случва това, е много лесно за разбиране, ако обърнете внимание на следното:
Борис Бояджиев
Борис Бояджиев

Основният капитал на Индустриална холдингова компания е 231 000 лв., като цената, на която се търгуват акции не превишава 1,50 лева, което означава, че в най-лошия за Борис Бояджиев случай, той ще придобие активи за милиарди срещу стотинки (само за 350 000 лева). Но и това му се увижда на скъперника, свикнал да граби на гърба на народа. Припомняме, че Борис Бояджиев създаде фонд за грабежи на народа под името на светеца Никола Чудотворец – Св. Никола, който след като постигна целта си веднага бе прекръстен умишлено естествено на Индустриална Холдингова Компания. Така Борис Бояджиев от гр. Асеновград, стана милиардер за първи път. На гърба на народа естествено, но и с измама и на църквата естествено.

Парите за фонда са били предоставени от Българската патриаршия, за да се създаде фонд за миряните. Тази схема е измислена от Борис Бояджиев и Ген. Любен Гоцев. До ден днешен парите на църквата не са върнати, а през 2011г., както знаем фондът е ликвидиран, за да може Борис Бояджиев и семейството му да станат собственици на всички активи за милиарди. Това са Химатех, ИЦ София, ИЦ Тракия, Елпром Харманли, Вили Лак и мн. други. Тази далавера му е излязла като „сливи за смет“.
Така Борис Бояджиев обира българската църква, обира българския народ, чрез симулативни фалити и ликвидации. Народът остава беден и гладен, немили , клети, недраги са всичките му акционери.
Къде е прокуратурата и полицията? Страхуват се от Борис Бояджиев, той ги страхува с миналото си на доносник към ДС, времето когато е изписвал по кофа мастило срещу състудентите си в Пловдив, слава богу не в Троян, от където се представя че бил, ама не!  

 

Видно от ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА „ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД КЪМ 30.06.2011г.

Индустриална холдингова компания“ АД е акционерно дружество, регистрирано в СГС по фирмено дело N 13588/1996год. Дружеството е публично.

Капиталът на дружеството е 231 224  (двеста тридесет и една хиляда двеста двадесет и четири) лева и разпределен на 231 224 (двеста тридесет и една хиляда двеста двадесет и четири) поименни безналични акции с право на един глас, всяка от които е с номинална стойност 1 (един) лев. Акциите са неделими.

Органите на управление на „Индустриална холдингова компания“ АД са общото събрание на акционерите и съвета на директорите.

Съвет на директорите: Борис Бояджиев

Георги Богданов (адвокат)

„Борком“ ЕООД (собственик Борис Бояджиев)

Председател на СД е Борис Бояджиев. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Борис Бояджиев.

През м. 06.2011 г. е подадено искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Индустриална Холдингова Компания АД от Борком ЕООД ( от БОРИС БОЯДЖИЕВ), в качеството си на акционер, на което да бъде взето решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

ТАКА СЕ ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА СХЕМАТА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ФОНДА ЗА МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОТ ТАКЪВ НА НАРОДА, В ЧАСТЕН НА БОРИС БОЯДЖИЕВ, КАКЪВТО ЕФЕКТ Е ПОСТИГНАТ ДНЕС.

Поводът е формален, а именно, че към 30.06.2011г. финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 23 (двадесет и три) хил. лв.

Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.

Данни за отношенията за свързаност:

Дружество Вид свързаност Период на свързаност
Борис Бояджиев Член на СД 2011 г. и 2010 г.
Борком ЕООД Член на СД 2011 г. и 2010 г.
Георги Богданов Член на СД 2011 г. и 2010 г.
Менфико ЕООД Дъщерно дружество 2011 г. и 2010 г.
Фименко ЕООД Дъщерно дружество 2011 г. и 2010 г.
Елпром Харманли АД Дъщерно дружество 2011 г. и 2010 г.
Индустриален център Искър АД Дъщерно дружество 2011 г. и 2010 г.
Химатех АД Дъщерно дружество 2011 г. и 2010 г.
Индустриален център Тракия АД Дъщерно дружество 2011 г. и 2010 г.
Вели Лак АД Дъщерно дружество 2011 г. и 2010 г.
Бук Гурково АД Асоциирано дружество 2011 г. и 2010 г.
Глобекс ЕООД Дружество под общ контрол 2011 г. и 2010 г.

Това са част от заграбените активи от българския народ. Днес те са на Борис Бояджиев и близките му.

 

Коментари