Битакът в Троян е отменен до второ нареждане! Единствено фермерски пазар работи!


Традиционният пазар в четвъртък е отменен до второ нареждане на ВОЩ-Троян. Единствено ще има зеленчукови сергии на фермери и прекупвачи. Допускането на пазара става единствено при спазване на условието вход/изход, спазване на дистанция 1,5 м и дезинфекция на входовете.

Коментари