Елпром Троян допринася и подкрепя инициативата на настоятелството на Народно Читалище „Светлина -1985“ за опазване, развитие и популяризиране на местните български традиции и обичаи. Без ежегодната подкрепата на Елпром Троян ще е невъзможно да продължим да организираме събитието,   което събира ежегодно няколко десетки хиляди души. Този празник е пазител на балканския дух и традиции, коментират от настоятелството.