9 от 10 инвеститори със „спящи акции“ не са си потърсили дивидент


90 на сто от хората с т.нар. „спящи акции“ не са потърсили дивидент, а около 10% от компаниите са раздали дивидент на своите акционери в период от 5 години назад. Стойността на акциите в номинал от масовата приватизация, които никой не е потърсил е около 2 млрд. лева.

В Централния депозитар и при инвестиционните посредници можете да разберете колко акции имате, но и тази на починали близки, посочи  Васил Големански, изп. директор на Централния депозитар в „Седмицата“ по Дарик радио.

Причината е, че преди две години е направен опит да се свърже системата на депозитаря с тази на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), но им била поискана сума, която ведомството не можело да си позволи, обясни Големански.

Допълнително затруднение пред проверката за налични акции от близките на починалите е и това, че депозитарят не разполага с информация дали починалия не е остави завещание, което променя логиката на наследяване без него. Личните акции се проверяват в момента безплатно по електронен път, но с ПИК от НАП или с електронен подпис.

Припомняме, че финансовото министерство представи концепцията „спящите акции“ от масовата приватизация. Целта е активизиране на акционерите в рамките на предварително определен срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник.

Продължението виж тук.

Коментари