8 професионални гимназии и 5 средни училища с професионални паралелки се представиха пред работодатели на областна среща за план-приема


8 професионални гимназии и 5 средни училища, в които има професионални паралелки се представиха през работодатели днес на форум „Професионалното образование и бизнеса в област Ловеч – потребности и перспективи”. Той бе организиран от Областен управител и Регионалното управление по образованието. В него участва и зам.-министър Диян Стаматов.

На срещата страните обсъдиха потребностите на бизнеса от областта и възможностите на професионалните гимназии за обучение и предложения за разкриване на нови професионални паралелки, които ще влязат в план-приема за новата учебна година. Подробно бяха представени професиите и специалностите на професионалните гимназии, които бяха подредили и свои щандове.

imgp2621При откриването областният управител Ирина Митева подчерта важността на темата, като даде примери за добро взаимодействие между професионални училища и бизнеса. Тези примери само доказват, че съвместните усилия на обучаващите и фирмите, които се нуждаят от квалифицирани кадри е верният път! Остава да стане път, по който вървят всички професионални училища и паралелки и да стане практика, създадена с участието на бизнеса и насочена към обучение на кадри, нужни за този бизнес в региона, подчерта Митева. Тя акцентира и на българо-швейцарският проект ДОМИНО за дуалното образование в България. В него активни участници са  всички заинтересовани страни за въвеждането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови организации, бизнес и синдикални организации, местни институции и неправителствения сектор. Главната му цел е да спомогне за успешната реформа на българското професионално образование.
С всяка учебна година в процеса на обучение ще се увеличават часовете за работа на учениците в реална работна среда, като накрая те ще бъдат два дни от седмицата в училище, а в останалите три ще работят по договор и със заплащане в предприятията, включени в системата на дуалното образование. До приключването на проекта през 2019, се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в 15 професионални училища, обучавани по десет професии.

Това е една от възможностите, има и други и трябва активност, за да може да преодолеем инерцията, каза в обръщението си областният управител.

Модератор на форума бе зам.-областният управител Георги Терзийски. Темата за професионалното образование и неговата неразривна връзка с местния бизнес е на първо място в скалата на моите приоритети и като обществена фигура, и като член на политическия кабинет. Не съм пропускал през годините форум или среща, на която да не съм защитавал виждането си за острата необходимост от нов подход при формиране на план-приема за новата учебна година. Видяхме докъде ни доведе формалното разглеждане на този въпрос, каза Терзийски и подчерта, че тази дискусия е нов цикъл, и е продиктувана и от това, че през февруари на заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие е взето решение изготвянето на план-приема за учебната 2017-2018 г. да протече по обратен на досегашния ред. Тоест, първо да се направи анализ на пазара на труда по общини, после да се срещнат бизнеса и средните училища и едва тогава да се предлагат специалности и паралелки. А накрая всяко училище да защити предложението си. Впрочем, това е заложено във влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование.

imgp2637-1След представянето на специалностите в професионалните училища в област Ловеч, както и на професионалните паралелки в средните училища, своята позиция заявиха и представителите на бизнеса.

Готовност да предоставят своя база и експерти за производствените практики на учениците заявиха Марин Радевски от „Калинел“ ЕООД , Ивайло Стоянов от „Балкан“ АД , Радина Банкова  от „Крис Фешън Индъстрийс“ АД, печатница „Дъга“ и др. Те  поискаха от училищата повече отговорност в обучението на младите хора, промяна на учебните програми, гаранции, че направените инвестиции ще бъдат защитени. Представителят на печатница „Дъга” в Ловеч поиска и разкриване на паралелка „Полиграфия”, като подчерта, че в момента липсват такива кадри на пазара на труда, а има сериозна необходимост в цялата страна. „Не може да си учил за 3, а да очакваш да получаваш заплата като за 6”, перефразира известна поговорка най-големият троянски работодател Марин Радевски, собственик на „Калинел” и апелира младите хора да бъдат отговорни в учебния процес.

Имаме проблем с професионалните гимназии в цялата страна, заяви зам.-министърът на образованието Диян Стаматов, в убеждаването на родителите, че децата им трябва да учат там. Обществото, допълни той, продължава да иска елитарното образование пред прагматичността на професионалните гимназии. За да станат те място удобно, комфортно и смислено за пребиваване на огромна група млади хора, е необходимо според зам.-министъра да се промени подходът – „няма как със стари средства да привлечем млади кадри“. И Стаматов призова бизнесът да каже какви са необходимостите му и как може да подкрепи професионалните училища с практики. Държим на активната позиция на бизнеса, подкрепи тезата на форума и кметът на Ловеч Корнелия Маринова, според която не може да говорим за икономически растеж на общините, без да заложим на професионалното образование.

Не е разумно да генерираме кадри за индустрия, която не съществува в региона, посочи и началникът на Регионалното управление по образованието Еленко Начев.

На срещата днес стана ясно още, че са нужни и паралелки за обучение на специалисти по мебелно производство, стругари, фрезисти, настройчици, оператори на машини с цифрово-програмно управление.

Коментари