7 учители от СОУ „Васил Левски“ повишиха квалификацията си по програма Еразъм +, проектът „Обучение в чужбина“ приключи успешно


7 учители от СОУ „Васил Левски“ в Троян се обучаваха по програма Еразъм +. Проектът „Обучение в чужбина“ приключи успешно на 31 май. Той бе реализиран с цел повишаването на квалификацията на учителите – приоритетна дейност, заложена в Стратегията за развитие на нашето училище, което ни мотивира да участваме в новата европейска програма за образование Еразъм +, обясни директорът Розалина Русенова. 11124201_1642691295945056_1397272181_n

По думите й настоящият проект, реализиран с подкрепата на Европейската комисия, цели подобряване на качеството на обучението по чужд език и по общообразователен предмет на чужд език чрез участието на преподавателите в индивидуални квалификационни курсове във Великобритания. На заключителна пресконференция, провела се на 27 май, учителите, участвали в проекта – Теменужка Добрева, Марияна Станчева, Мирослава Йовчевска, Диляна Табакова, Магда Колева, Ренета Баракова и Цветелина Мутафова, разказаха за наученото и видяното по време на обучението.

Те представиха презентация, с която акцентираха на основните моменти от обучителните си пътувания. Въпреки че групата пътува на различни места, а лекциите са били в различни учебни заведения, общото между тях е бил графикът на занятията. При мобилностите сутрешните сесии са проектирани за усъвършенстване и развиване на езиковите компетенции на участниците в курса. Включване в разговори и дискусии на различни теми, използване на разнообразни методи за преподаване и затвърждаване на новите знания, използване на технологиите от най-ново поколение – са ефективна и работеща част от обучението, стана ясно от изготвената от Теменужка Добрева презентация.

Наситената програма на курса включваше изпълнение на разнообразни дейности и задачи като започнем от търсене, регистрация и споделяне в социалните мрежи, използване на Google приложенията за учители, работа с най-съвременната интерактивна бяла дъска, създаване на видео и аудио материали, работа с blog, wiki, podcast, тяхното използване за създаване на уроци, базирани на ИКТ и стигнем до създаване на тестове с помощта на интернет приложения за учители, собствена уебстраница за работа с класа, обясниха още учителите.

Как да проектираме, редактираме и работим в нашето работно пространство, как да включим учениците си в него, за да им поставяме задачи за изпълнение, как да им поставяме ясни инструкции за работа, да следим техните действия стъпка по стъпка, как да обединим действията им, за да работят съвместно по зададената тема или задача, да общуваме с тях, как да създават свои материали и да допълват със собствена информация нашето работно пространство са само някои от добрите идеи за езиково обучение, обсъжданите по време на занятията.

Участниците в него са усвоили и работа с Ted.com, Classdojo.com, Wiki, Teacher Traning Videos, Schoology.com и други програми и приложения.

Според участниците в проекта, повечето от които са били настанени в английски семейства по време на престоя си, това дава уникалната възможност всеки обучаващ се да се запознае отблизо с обичаи и традиции от живота на хората в приемащата страна; да обогати и усъвършенства своите умения за общуване във всекидневните си контакти с членовете на семейството и техни съседи; да води неформални разговори в реални ситуации на езика, който преподават.11275715_1642691279278391_1639989755_n

Съвместната работа в група с участници от други страни благоприятства създаването на нови контакти за споделяне на работещи идеи и богат преподавателски опит.

Организираните посещения с екскурзовод в празничните дни до забележителни места, музеи и близки градове, известни с богатото си историческо минало и успешно развитие в настоящето, обогатяват много страноведческата култура и познания на участниците в такъв вид мобилност.

Диляна Табакова бе на курс „Развитие на комуникативните умения по английски език в класната стая за ученици от 8 – 12 клас“ в град Ексетър. „Курсът бе фокусиран върху личното усъвършенстване на чуждоезиковите компетентности и практически идеи за дейности, които да бъдат приложени при обучението по английски език на учениците от 8 до12 клас. Включваше 35 часа обучение, 2,5 часа изследователска дейност и 15 часа организирани екскурзии с екскурзовод с цел запознаване с културата и богатата история на графство Девън, Югозападна Англия. Обучители бяха Софи Ларкин, Хедър Симпсън и Ким Стивънс”, разказа Табакова.

Теменужка Добрева, Марияна Станчева и Мирослава Йовчевска се обучаваха в град Скарбъро в курс „Effective Use of Technology in Teaching“. Програмата предвиждаше включване в група за напреднали за работа в сутрешните сесии като занятия за развитие на езика, усъвършенстване на езиковите умения и компетенции, участие в дискусии, разговори и симулативни ситуации по зададена тема, запознаване с британската образователна система и образованието в страните на участниците в курса, обясниха те, като подчертаха, че са посещавали и следобедните сесии за придобиване на нови знания и умения за използване на безплатни интернет приложения в преподаването на английски език, повишаване на компютърната грамотност и увереност в използването на технологиите за мотивиране на учениците и тяхното активно включване в учебния процес. По време на обучението е проведен и обмяна на опит с колеги от европейски и азиатски държави във връзка с обучението и преподаването на английски език.11304498_1642691275945058_995488086_n

Магда Колева, Ренета Баракова и Цветелина Мутафова проведоха обучението в град Брайтън – The English Language Centre. Курсът бе „CLIL – интегрирано обучение по общообразователен предмет на чужд език“ и се проведе в 60 учебни часа за целия период на обучение. Лектори бяха Алекс Торп, а гост лектори – Стив Джоунс и Мартин Форд. Обучението разглежда различни теми – въвеждане в принципите на CLIL; учене чрез съпреживяване; практически занимания за създаване и адаптиране на материали за CLIL; развитие на езиковите умения за учители и ученици; практически занимания за създаване на упражнения и задачи при CLIL обучението; подготовка и презентиране на урок по учебен предмет на чужд език. В курса участваха още преподаватели от Испания, Белгия, Полша, Словакия и Германия, с които обменихме опит и идеи за преподаването по предмет на чужд език, разказаха след завръщането си учителите от СОУ „Васил Левски“. Те са представили наученото пред колегите си в училището и вече прилагат новостите в учебния процес. По време на пресконференцията споделиха, че това се приема добре от учениците и прави часовете им по-интересни, а децата – по-ангажирани в час.

ТОЗИ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ ОТРАЗЯВА САМО ЛИЧНИТЕ ВИЖДАНИЯ НА НЕЙНИЯ АВТОР И ОТ КОМИСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В НЕЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Този проект е финансиран с подкрепата на ЕК. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Коментари