6,3% безработица в Троян за полугодието


Недостигът на квалифицирана и мотивирана работна ръка продължава да е основен проблем.

Само 6,3% е безработицата, регистрирана за първите 6 месеца на територията на общините Троян и Априлци, които обслужва Бюрото по труда в Троян. Това ниво, освен че не е достигано през последните години, е значително по-ниско от средното за Ловешка област (което е 15,1%) и за страната (9,6%).

Данните се обуславят както от спада на новите регистрации, така и от увеличаването на прекратените, особено на младежи, които заминават за чужбина. Предпочитани дестинации за работа продължават да бъдат Великобритания, Кипър, Франция и Германия, а завърнали се от Гърция троянци засега няма регистрирани.

Броят на официално безработните в двете общини е 994 (867 в Троян и 127 в Априлци), от които жените са 583, а мъжете – 411. Над 50-годишните са 45%; без специалност и професия са 35%, а висшистите – 17%. Регистрираните младежи до 29 години за 13% или 144. Те са с 47 по-малко от регистрираните за същия период на миналата година. Продължително безработните (т.е. лицата, които повече от една година са извън трудовия пазар) са 342 (30%).

През полугодието постъпилите на работа лица са 784, от които 567 на несубсидирани работни места, а 146 са били наети по програми и мерки от Националния план за действие по заетостта и схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 

Коментари