6-има започнаха работа в областната администрация по Регионална програма за заетост 2021


6 работни места са разкрити в областна администрация – Ловеч, по Регионалната програма за заетост за 2021 г. Четирима от наетите са хигиенисти и двама – технически сътрудници.

Общо 96 работни места се разкриват в Ловешка област по тази програма. Три са в община Априлци, по 10 в общините Летница и Троян, 12 в община Ловеч, 15 в община Луковит, 14 в община Тетевен и по 13 в общините Угърчин и Ябланица.

Регионалната програма за заетост за 2021 г. е одобрена от Областния съвет за развитие към областния управител през април т. г. Финансовият ресурс, определен по методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика, възлиза на 479 606 лв. От общинските администрации са осигурени още 6037 лв.

Срокът на реализация на програмата е 6 месеца – от 1 юни до 30 ноември т. г. Насочена е към безработни над 50-годишна възраст, безработни с намалена трудоспособност  и продължително безработни. Чрез включването им в заетост на субсидирани работни места ще им бъде дадена възможност за получаване на умения, чрез които да развият навици и опит, които да прилагат в реална работна среда, и да преминат през трудния период на адаптация и възвръщане на трудовите умения с оглед на бъдеща пълноценна интеграция на пазара на труда.

Наетите ще работят по почистване на улици, тротоари, пешеходни зони, пътища, по събрание на отпадъци, косене тревни площи, поддръжка на гробищни паркове, хигиена в обществени сгради, комунално-битово обслужване – хигиенизиране, както и за благоустрояване на градинки, паркове, стадиони, междублокови пространства, спортни и детски площадки, дворни пространства в училища и детски градини, производствени зони, индустриални райони, канавки, тротоари, както и за опазване на общинска и държавна собственост, паметници на културата, сгради и прилежащи площи.

Коментари