15 обекта, посветени на празничната 150-та годишнина на Троян


 През 2018 г. всички културни и спортни събития, случващи се на територията на общината, са посветени на юбилейния празник на Троян. Освен това, Община Троян ще реализира или ще започне работа по проекти, които да бъдат посветени на 150-та годишнина.

Общината посвети и няколко емблематични обекта на големия празник. Вече 150 години Троян се развива и не спира да променя своя облик. Строителната програма на Общината през 2018 г. включва няколко значими за общината обекти. Всеки от тях ще бъде посветен на юбилея на сърцето на Балкана.

Какво ще остане за поколенията троянци след отбелязване на значимия празник? Вече бяха ознаменувани няколко обекта – троянци ще се радват на обновеното НЧ „Наука-1870 г.“, което вече ще бъде по-топло, с нова дограма, нова котелна система. На 17.04.2018 г. бе открита и сградата на РСПБЗН, гр. Троян, като лично главен комисар Николай Николов, директор на главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението“ обяви, че сградата ще бъде подадена като кандидат в конкурса за най-добра реновирана сграда в България, едно истинско признание за троянската Пожарна. През месец юни ще бъде символично открита обновената сграда на Общинска администрация. През същия период се очаква откриването на други две общински сгради – тези на ул. „Любен Каравелов“ и на ул. „Г. С. Раковски“. През есента се очаква откриването на обновената заседателна зала на Общински съвет-Троян и провеждане на заседанията в модерна, нова обстановка, която ще бъде обособена по начин, който ще позволи и ползването ѝ за тържествени събития. Центърът за обслужване на граждани ще бъде открит също в навечерието на чествания на Празника на града. Той ще бъде обособен за максимално удобство на гражданите, по-бързо обслужване и по-голям комфорт. В началото на летния сезон – месец юни, ще се положи първа копка на така дългоочаквания „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, в гр. Троян“, чието изграждане също е посветено на юбилея на града. В рамките на календарната година ще завърши реконструкцията на познатия на всички троянци „Малък пазар“. След завършване на ремонтните дейности на северния вход на града, Общината ще обозначи входа, като придаде една приятна визия, която да приветства посетителите на града. Най-сложният проект, посветен на годишнината на града, който предстои да бъде изпълнен в рамките на календарната година е новото кръстовище при АИР-а. Освен обособяване на зелени площи, в центъра на кръстовището ще бъде поставен монумент. В рамките на годината ще започне работа или ще бъдат открити още: експозиционните зали в Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства и галерия „Серякова къща“; благоустрояване на територия за обществено ползване при „Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД; обновяване на зелени площи за обществено ползване и не на последно място – полагане на първа копка за проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, които ще носят знака на годишнината.

Предстоят различни дейности и събития, които ще покажат завършения облик на обектите, посветени на 150-та годишнина на град Троян, а в празничния Петковден програмата ще предложи интересни, невиждани в града събития, случващи се в една естетизирана среда.

Коментари