14 подадени проектни предложения за реализиране на проекти по програма „Обществен форум“


За 18-та поредна година, Община Троян обяви една утвърдена практика – реализиране на общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”. През настоящата година, с оглед честванията по юбилея на град Троян, програмата беше отворена още през месец февруари.

В обявения от администрацията срок до 30.03.2018 г., бяха подадени 14 бр. проектни предложения. След разглеждане на формулярите за кандидатстване от комисия, определена от Кмета на Община Троян, всички проектни предложения бяха допуснати до общественото обсъждане и представяне на проектите, насрочено за 19.04.2018 г.

Пет читалища кандидатстват с проектни предложения – НЧ „Просвета 1905 г.“, с. Дебнево; НЧ „Просвета 1926 г.“, с. Добродан; НЧ „Развитие 1898 г.“, с. Орешак, НЧ „Искра – 1898 г.“, с. Калейца и НЧ „Христо Ботев – 1911“, с. Врабево. Две кметства също внесоха своите предложения – Горно Трапе и Добродан. Три троянски училище също предлагат проекти, а именно – СУ „Васил Левски“, гр. Троян; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян; ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян. Сред подадените предложения са още тези на: Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства; Църковното настоятелство при храм „Свети Димитър“, с. Добродан; Сдружение Планинска школа Амбарица, Троян и Дружество на троянските художници.

Сред предложените дейности са както облагородяване на средата, ремонт на помещения, така и по-иновативни идеи. Проектите, които ще бъдат реализирани са на обща стойност 41 636, 56 лв. По повод юбилейния празник на града, всички разгледани проекти ще бъдат финансирани по условията на програмата.

Коментари