130 хил. са заложени в туристическата програма на Община Троян за 2020 г.


На заседанието на Общински съвет-Троян на 13 февруари, бяха разгледани Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на община Троян през 2019 г. и Програмата за 2020 г.

На направения отчет стана ясно, че през 2019 г. туристите в общината са нараснали с 11.63% спрямо предходната 2018 г. През 2019 г. община Троян е била посетена от 79 582 души, като средно месечно общината е посещавана от над 6000 туристи. Средният престой на посетителите също запазва повишаващите се тенденции – от 1.64 дни (през 2013 г.) на 2.05 дни за 2019 г. Реализираните нощувки в общината през 2019 г. нарастват с 6.16% спрямо 2018 г.

Средствата за финансовото осигуряване на програмата през 2020 г. са формирани от:туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;преходен остатък от туристически данък за 2018 г. и са в размер както следва: 130 730 лв., от които туристически данък за 2019 г. – 102 664 лв. ипреходен остатък от туристически данък за 2018 г. – 28 066 лв.

Програмата е разработена на базата на четири основни приоритета: „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма”; „Участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в Община Троян”; „Популяризиране на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения” и „Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти”.

Продължава работата на администрацията в посока Повишаване на статут в курорти от национално значение: балнеоложки – с. Чифлик, с. Шипково; климатичен планински туристически комплекс „Беклемето“. Заложени са средства за Обозначаване и поддръжка на туристически пътеки; Създаване на атракционна зона в гр. Троян; „Арт рамка“ за снимки; Благоустрояване на курортна зона в с. Чифлик и други.

Планирано е през годината освен утвърдени събития да се проведе възстановка на римски бойни ритуали в крепостта „Состра“, както и туристическо събитие – Празник за популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на Община Троян, което ще се реализира през месец май, от МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ с подкрепата на Община Троян.

И през 2020 г. ще продължи представянето на община Троян в туристически борси и изложения. Програмата предвижда финансиране за защитаване пред Патентното ведомство на запазен знак – „Троянската капка“ и „Троянската шевица“, както и популяризиране на туристическия потенциал на Община Троян в метрополитен София.

Припомняме, че Община Троян подкрепи инициативата на Министерство на туризма – „Денят за Вас“ и на 29.02.2020 г. Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Галерия „Серякова къща“, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак и Природонаучният музей в Черни Осъм ще посрещат гости с вход свободен.

Коментари