13 жилищни сгради в област Ловеч завършени и въведени в експлоатация през 2018 г. по Националната програма за енергийна ефективност


Напълно завършени и въведени в експлоатация през 2018 г. са 13 сгради, рехабилитирани по Националната програма за енергийна ефективност в област Ловеч. 7 от тях са в община Ловеч – ж.к. „Здравец“, бл. 217,  въведена в експлоатация с удостоверение № 31/19.09.2018 г.; ж.к. „Червен бряг“, бл. 115, вх.А, с удостоверение № 39/19.10.2018 г.; бл. „Спартак – 3“, с удостоверение № 41/29.10.2018 г.; ул. „Осъмска“ № 40, бл. 271, с удостоверение № 50/30.11.2018 г. и ж.к. „Здравец“, бл. 211, с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 43/09.11.2018 г.; ж.к. „Младост“, бл. 327, удостоверение за въвеждане в експлоатация № 55/07.12.2018 г.; , ул. „Осъмска“ № 39, удостоверение за въвеждане в експлоатация № 53/03.12.2018 г.

В общините Троян и Тетевен са завършени и въведени в експлоатация общо пет сгради. Те са съответно в Троян, ж. к. „Младост“, бл. 3 и ж. к. „Лъгът“, бл. 13,  въведени в експлоатация още през януари 2018 г.; и  бл. Строител № 2, въведен в експлоатация през декември, както и в Тетевен – ж.к. „Пеновото“, № 10, бл. 144, вх. Е и на ул. „Мария Михайлова“ № 2, въведени в експлоатация на 09.02.2018 г.  В Луковит напълно завършен е бл. „Кръгояр“, който е въведен в експлоатация на 18.10.2018 г.

В Областна администрация Ловеч гледаме с изключителна отговорност на реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Създали сме организация всички указания и промени от МРРБ и ББР своевременно да стигат до общините, в който се работи изпълняват такива обекти. В оперативен порядък се обработват договорите и контролните листи и се изпращат в ББР и МРРБ, коментира преди дни зам.-областният управител Бойко Пъдарски. Той подчерта, че основната тежест при изпълнението на Програмата е в общините, но Областна администрация извършва контрол на документацията при подписване на договорите за целево финансиране, анексите към тях, документите за обществените поръчки и договорите по ЗОП, спазване на референтните стойности за допустимите дейности и др.

Към 8 януари в област Ловеч има подписани 33 договора за целево финансиране между ББР, Областен управител и кметовете на общините. В Ловеч те са 15, в Луковит 3, Тетевен 10 и Троян 5.

След въвеждане на по-голяма част от сградите – 24 от началото на действие на Националната програма на територията на област Ловеч, значително е намалял и броят на сградите със стартирали строително ремонтни дейности – 4 сгради, както следва: в Ловеч, ул. „Цар Освободител“ № 30, бл. „Самуил“,  ул. „Цар Освободител“ № 38 и ул. „Тодор Каблешков“ № 30, където строителните дейности са стартирали в първите дни на май 2018 г. и в Троян – ж. к. „Лъгът“, бл. 15, който е започнат през 2018, готов е, приемателна комисия е минала в първите дни на 2019 г. и се очаква обектът да влезе в експлоатация до дни.

Коментари