12 октомври – Ден на българската община


Тази година Общинска администрация гр. Троян ще посрещне гражданите с информационни брошури, по повод Деня на българската община. Служителите от Центъра за обслужване на гражданите ще раздадат информационните брошури на посетителите на 12 октомври.

През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. НСРОБ е водено от желанието да създаде нова традиция, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление. На тази дата през 1882 г., в бр. 117 на Държавен вестник, е публикуван първият Закон за общините и гражданското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, кметовете и техните помощници.

Денят на българската община е още един повод за популяризиране на дейността на местната власт, постигане на по-добро обществено разбиране за ролята на Общината и стимулиране на гражданите за по-активно участие в процесите на вземане на решения.

Всяка община решава как да отбележи своя празник. Община Троян реши да предложи на гражданите един общ поглед върху предлаганите услуги, които целят да намалят административната тежест и времето за предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса.

По повод Деня на българската община г-жа Поля Димова, временно изпълняваща длъжността Кмет на Община Троян, изпрати поздравления към колегите от общинските администрации в региона. В поздрава си към тях тя пожела успехи в отговорната работа и да бъдат отворени към проблемите и тревогите на гражданите. Г-жа Димова пожела на всички да определят и разрешат важните проблеми в техните населени места, за да превърнат своите общини в привлекателно място за живеене.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

 

Коментари