113 304 лв. за пенсионерските клубове в града и селата е вложила Община Троян през 2018 г.


На 15 март кметът Михайлова се срещна с председатели и представители на пенсионерските клубове в общината. На територията на града и селата функционират общо 20 бр. клуба на пенсионера и 1 бр. клуб на инвалида. Назначени са 12 бр. бюфетчици в клубовете на пенсионера и 1 служител в клуба на инвалида и разходените средства за заплати и осигурителни вноски за 2018 г. са 105472 лв. Средствата за текуща издръжка за 2018 г. са в размер на 7832 лв. Общо разходите за дейността през изминалата година са 113 304 лв. Община Троян е от малкото общини в страната, които финансират пенсионерските клубове не само в града, но и в селата.

На срещата бяха обсъдени исканията и предложенията на пенсионерските клубове за дейности през 2019 г. По заявка на пенсионерските клубове и след оценка на експерти от администрацията, ще бъдат финансирани ремонтни дейности, закупуване на осветителни тела, закупуване на 52 бр. столове, 6 бр. маси, 1 шкаф и 2 бр. кафе-машини, подмяна на балатум.  Обсъдени бяха въпроси, свързани с работното време и персонала на клубовете.

Кметът благодари за срещата и предложи такива срещи да се случват по два пъти в годината, за да се обсъждат работните въпроси.

 

 

Коментари