109 машини ще поддържат републиканската пътна мрежа, област Ловеч е готова за зимата


109 машини ще почистват републиканската пътна мрежа, област Ловеч е готова да посрещне зимата. Това стана ясно на проведено заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствие при Областен управител. То бе председателствано от Георги Терзийски, свикано по разпореждане на Министър-председателя Бойко Борисов.

По време на заседанието зам.-кметове на общините докладваха готовността за посрещане на зимния сезон. Навсякъде са сключени или предстоят до 1 ноември да се сключат договорите с поддържащите фирми, осигурени са училищата, детските градини и социалните звена с отопление, проверена е техниката, актуализирана е информацията за комуникация между институциите, проведени са заседания на общинските щабове за защита при бедствия. Всички общини бяха категорични, че са предприели необходимите мерки за нормална работа през зимата.

От териториалните звена на изпълнителната власт в област Ловеч стана ясно, че Областно пътно управление има сключен договор за поддържане на републиканските пътища, фирмите са осигурени с механизация и техника за осъществяване на дейността, в момента тече проверка на наличните машини. За обезопасяване на пътищата при заледяване по план са предвидени 13 430 т абразивни материали и 3 270 т техническа сол, разпределени по Районните пътни служби. Към момента са доставени 92 % от предвидените количества сол, 64 % от инертните материали и 100 % от химическите препарати. Доставките продължават и се очаква до 1 ноември всички опорни пунктове да бъдат заредени с 60 % от изискващите се по план материали. Изготвен и се прилага оперативен план за действие при утежнена метеорологична обстановка в областта.

РЗИ – Ловеч, докладва на срещата за готовност на всички лечебни заведения, в т.ч. и частната болница „Кардиолайф” за работа  – всички болници имат план за защита и план за действие при снежни бури и поледици, създадена е организация за бърза евакуация на пострадали и болни, разработени са графици на екипи на разположение и организиране на денонощни дежурства при усложнена зимна обстановка. Всички лечебни заведения за болнична помощ имат готовност за вътрешно преструктуриране на леглата при необходимост, автомобилите за болнична помощ са налични, със зимни гуми, вериги, подготвени за зимни условия. Организирано е предварително транспортиране и временно настаняване на пациентите на хемодиализа, родилки, тежко болни в случаи на бедствия, снегонавявания и лоши метеорологични условия. Навсякъде са взети мерки за безпроблемно функциониране на медицинската апаратура, осигурено е необходимото количество гориво за отопление, уверяват от РЗИ – Ловеч. Готовност за работа при зимни условия декларират и от ЦСМП – Ловеч. Осигурени са пълни екипи за дежурства, имат готовност за допълнителни екипи, те са окомплектовани с реанимационна апаратура и достатъчно количества медикаменти и консумативи. Осигурен е и резерв, всички санитарни автомобили са оборудвани с необходимото, ЦСМП е обезпечен и с автомобили с повишена проходимост.

В готовност са и службите на РД ПБЗН – Ловеч, от там подчертаха отличната комуникация между ОПУ, РД ПБЗН и ОД МВР за взаимодействие и обмен на информация, което допринася за предприемане на бързи действия при възникване на кризисни ситуации или при тежка пътна обстановка.

От ЧЕЗ Разпределение докладваха денонощно дежурство от аварийно-ремонтен персонал през цялата година, снабден с необходимата техника и материали, автомобили и специализирана свързочна техника за работа. Те очертаха като най-голям проблем в работата недобрата видимост на много места заради неподдържани дървета, а като най-голяма полза за бързото отстраняване на възникнали аварии – добрата координация с кметовете на населените места.

Всички институции бяха категорични, че добрата координация между тях е важна за ефективността в работата им и че всяко звено е подготвено за работа на терен, но първото условие за това е да има проходими пътища.

Коментари