10 години Ученически съвет в СУ „Васил Левски“ – Троян


Преди 10 години в СОУ „ Васил Левски“учениците избраха своя пръв Ученически съвет. Това ни даде възможност реално и ак­тивно да участваме в процеса на взимане на решения, свързани с училищния живот и ученическата общност.

За тези години Ученическият съвет имаше подкрепата на ръко­водството на училището и доверието на нашите съученици.

Днес, след едно десетилетие търсене и утвърждаване, искаме да поканим всички – настоящи и бивши ученици и учители, нашите родители и приятели, всеки троянец – да се включат в нашите инициативи и да станат част от празника на учениците и учили­щето.

Ученическият съвет на СУ „Васил Левски – Троян предвижда след­ните дейности в рамките на дните на ученическото самоуправле­ние:

8 май (понеделник)

17,00 часа – Тържествено заседание на Ученическия съвет– Зала „Форум“ на НЧ „Наука“, Троян

18,00 часа – Тържествен концерт– Голям салон на НЧ „Наука“, Троян

20,30 часа – Празничен коктейл – ресторант „България“

9 май (вторник)

8,00–10,00 часа – Ден на ученическото самоуправление

10,00–11,10 часа – Европейски младежки ден– Общоучилищен хе­пънинг в голямото междучасие

16,00–17,30 часа – Състезание „Съкровищница на знанието“–Ин­формационно-културен център, Троян

 

Петър Аврамски, Председател на Ученическия съвет

Коментари